این صفحه هر 30 ثانیه یکبار بروزرسانی میشود.

لینک مگنت (Magnet) یا آدرس تورنت یا هش را وارد کنید: يا فايل تورنت خود را آپلود کنيد:
عنوان(تعداد فايلها) وضعيت حجم دانلود شده مانده سرعت دانلود Peers حذف
******************************************************** Downloading 3.55GB 2.47GB 1.09GB 0/s 5 (0) ------------
69%
****************************************** Downloading 549.23MB 437.32MB 111.91MB 10KB/s 2 (0) ------------
80%
****** Downloading 8.64GB 3.59GB 5.05GB 31KB/s 4 (0) ------------
42%
****** Downloading 7.99GB 2.27GB 5.72GB 22KB/s 1 (0) ------------
28%
************************************** Downloading 6.53GB 3.07GB 3.47GB 80KB/s 1 (0) ------------
47%
*************** Downloading 99.42GB 20.33GB 79.09GB 14MB/s 14 (0) ------------
20%
**************************************************************... Downloading 14.10GB 2.19GB 11.91GB 2MB/s 8 (0) ------------
16%
  • تورنتهاي فعال تمامي کاربران و وضعيت آنهادر اين قسمت نمايش داده ميشود (بدون نمايش نام)
  • در صورتيکه سرعت تورنت کم باشد سيستم به تورنت امتیاز منفی میدهد.
  • در صورتيکه امتیاز منفی تورنت زیاد شود سیستم تورنت را حذف میکند.
گزارش تورنتهاي قبلي